Foto van CDC op Unsplash

Odin ligt in de ziekenbus.

Hij niest en voelt zich als een zieke mus. 

Odin voelt zich niet lekker door het virus.

En toch geeft hij Loki een kus.

Het virus is toen naar Loki gesprongen.

Dat komt door Odin, die domme jongen.

Nu heeft Loki het ook in haar longen.

En geeft het virus aan Lux tijdens het tongen. 

Het virus is toen naar Lux gegaan.

Dat heeft Loki ongewild gedaan.

Lux ging terug naar zijn huis in de Slingerlaan.

En daar gaf hij een hand aan de sjamaan. 

Het virus bleef toen bij de sjamaan hangen.

Want het virus is niet voor één gat te vangen.

Sjamaan ging naar een vergadering over milieubelangen.

En daar kuste hij wel honderd wangen.

Nu is het virus op wereldreis.

Hij heeft zelfs invloed op de aandelenprijs.

Odin je had alleen moeten blijven in je paleis.

En je aandacht moeten houden aan je afstandsonderwijs.